Характеристики продукції

  • Повністю інтегроване рішення з рекуперацією теплоти, що забезпечує максимальну ефективність із COP до 8!

  • Охоплення всіх теплових потреб будівлі єдиною системою: точне регулювання температури, вентиляція, ГВП й опалення, вентиля-ційні системи та повітряні завіси Biddle
  • Безкоштовне опалення й гаряче водопостачання з переносом теплоти із зон, що вимагають охолодження, до зон, де потрібне опалення або ГВП

  • Комфортні умови відповідають особистим перевагам користува-чів/орендарів завдяки одночасному охолодженню й нагріванню

  • Втілює стандарти й технології VRV IV: регулювання температури холодоагенту, постійне нагрівання, конфігуратор VRV, 7-сегмент-ний дисплей і компресори з повністю інверторним керуванням, 4-бічний теплообмінник, охолодження плати холодоагентом, новий двигун вентилятора постійного струму

  • Дисплей у зовнішньому блоці дає змогу виконати швидку установку параметрів на місці, легко знаходити помилки, відображати робочі параметри, контролювати функціонування системи

  • Вільне сполучення зовнішніх блоків з урахуванням простору для установки й ефективності

  • Збільшено допустимі максимальні довжини трубопроводів: пе-репад висоти всередині приміщення 30 м, максимальна довжина труби: 190 м, загальна довжина труб: 1000 м

  • Можливість розширити робочий діапазон при охолодженні до -20°C для технічного охолодження, наприклад, серверних приміщень

  • Має всі стандартні характеристики VRV

Переваги

Галерея