Характеристики продукції

  • Охоплення всіх теплових потреб будівлі єдиною системою: точне регулювання температури, вентиляція, ГВП й опалення, вентиля-ційні системи та повітряні завіси Biddle

  • Широкий модельний ряд внутрішніх блоків можливість сполуча-ти блоки VRV і стильні внутрішні блоки (Daikin Emura, Nexura тощо)

  • Втілює стандарти й технології VRV IV: регулювання температури холодоагенту, постійне нагрівання, конфігуратор VRV, 7-сегмент-ний дисплей і компресори з повністю інверторним керуванням, 4-бічний теплообмінник, охолодження плати холодоагентом, новий двигун вентилятора постійного струму

  • Дисплей у зовнішньому блоці дає змогу виконати швидку уста-новку параметрів на місці, легко знаходити помилки, відобража-ти робочі параметри, контролювати функціонування системи

  • Вільне сполучення зовнішніх блоків з урахуванням простору для установки й ефективності

  • Збільшено допустимі максимальні довжини трубопроводів: пе-репад висоти всередині приміщення 30 м, максимальна довжина труби: 190 м, загальна довжина труб: 1000 м

  • Режим «тільки нагрівання» може бути налаштований на місці, без можливості подальшої зміни

  • Має всі стандартні характеристики VRV

Переваги

Галерея